Aktivitetar 2012

På grunn av dei høge annonseprisane og portoutgiftene vert dei fleste møter, treningskveldar, kurs og prøvar berre annonsert på denne heimesida!

Viktig informasjon: 
Alle treningar og medlemsmøter er gratis for medlemmer i klubben. Dersom du ikkje er medlem er du likevel velkommen, men me håpar du melder deg inn med det første sidan me har så låg medlemskontigent... Alle rasar, uregistrerte hundar og blandingshundar er velkomne. For å starta på prøve må hunden vera registrert, ID-merka, vaksinert mot kvelpesjuke ved 3. mndr og 1 års alder - så 3. kvart år og hunden må vera over 9 månader gamal. Når det gjeld prøve for å verta godkjent ettersøkshund er det ikkje krav om registrering.

Medlemsmøte 24. oktober på Rådhuset i Gaupne kl. 19.00

Tema: Kvifor gjer me det - kvifor seier me det. Ein presentasjon laga av Inger Handegård rundt det å vera hundeeigar bestilt av NKK Nordvestlandet til årsmøtet isom var i september.

Ting vert sett litt på spissen. Her er ting å tenkje over både for deg som skal kjøpe din første hund og for deg som har hatt hund i mange år. Tema er rasar, sett, oppførsel, oppdrett osv.

 Velkommen til uoffisiell hundeutstilling 15. september

Sjå plakat her

Dommar: Anne Katrin Bøyum

Utstillinga er open for alle hundar - rase eller ikkje!

Påmeldingsfrist: 1. september til klubbens mail: luster.hunde@klubb.nkk.no (merk: uoff utstilling)

Påmeldingen skal inneholde:
Hundens namn, rase, født, reg.nr, farge, hundens far, hundens mor, oppdrettar, eigar, tlf.nr. Om hunden har cert/ck tidlegare på offisiell utstilling.

Klassar:
Det blir inndelt i blandingshund, debutklasse, CK-klasse, valp 4-6 måneder og 6-9 måneder, og selvfølgelig i tisper/hanner :-)

Pris:
Kr. 150. Kr. 100 for kvelpar. Halv pris for hund nr. 3 med samme eigar.

Betalings frist 1.sept.
Betalingen skal inneholde navn på hund og eier.

konto.nr.3785.60.19781 LHK v/kasserar Luster hundeklubb: Mona Listou, 6872 Luster
 


Det var aktivitetsdag på Nes 10. juni kl. 11-14.00
Me arrangerte samme aktivitet i fjor, og dagen var både kjekk og sosial for to- og firbeinte. Alle får prøve nokon av dei
aktivitetane me har å tilby i hundeklubben med eigen hund! Kanskje noko fell i smak?

Du er hjarteleg velkommen til en kjekk dag saman med hunden din, og andre hundar/eigare.
Det kostar 20 kr pr. hund å delta. Me har loddtrekning og quiz med premiar til alle!
Det er kiosk med sal av mat og drikke.

Me blir å treffe også på Lustramarknaden laurdag 9.juni (i næleiken av rådhuset) dersom du lurar på noko.


Lustramarknaden i Gaupne - hundens dag 9. juni
NKK arrangerer Hundens dag den 9. juni. Denne dagen har Luster Hundeklubb stand på Lustramarknaden i Gaupne, der me markerer Hundens dag. Me vil demonstrere forskjellige aktivitetar med hund, du får også mulighet til å prøve med din eigen hund. Ta turen innom oss dor ein hyggeleg hundeprat, ta gjerne med deg hund om du har. Me er der frå ca. 10.00


Agilitytrening - Sjå på agilitysida.

Lydigheitstrening - Sjå på lydighetssida.


Klubben arrangerte 3 blodsporprøvar i juni:

Gjeld alle prøvane: Du MÅ melde på med alle opplysningar på godkjent skjema innan fristen for å få plass/vera med i trekninga om å komme med. du kan vente med å betala til du har fått bekrefta plass eller prøvedagen. Påmeldinga er bindande, så påmeldingsavgifta vert krevd inn sjølv om du ikkje møter, med mindre klubben får beskjed i god tid og kan kalla inn hundar som står på venteliste.

Klubbens kontonr.: 3785.60.19781 Pris for prøve er kr. 350.-

Prøve 1: onsdag 20. juni - truleg ettermiddagprøve
Påmelding til Inger Handegård, Gardavegen 17a, 6868  GAUPNE
luster.hunde@klubb.nkk.no  Ref nr. 25-12046

Dommar: Kari Aasgaard, Vågåmo
Begrensa påmelding - 5 ordinære spor + eit reservespor.
Siste påmeldingsfrist: 20.05.2012

Prøve 2: laurdag 23. juni
Påmelding til Ronny Fossøy, Røslebakkane 19b, 6868  GAUPNE
ronnyfossoy@hotmail.com  Ref. nr. 25-12048

Dommarar er Nils Bjørkavåg og
Torbjørn Frostad.
Begrensa påmelding - 10 ordinære spor pluss reservespor. 
Siste påmeldingsfrist: 23.05.2012

Prøve 3: mandag 25. juni
Påmelding til Torill Otterhjell, 6877  FORTUN
syttro@online.no  Ref nr. 25-12050

Prøven vil gå i Fortun med dommar Anderas Otterhjell.
Begrensa påmelding - 5 ordinære spor + eit reservespor.
Siste påmeldingsfrist: 25.05.2012

Klubben det er høve til å gå bevegeleg blodspor i kommunen frå 1. mai:

Arrangør er Norsk Spaniel Klub avd. Sogn og Fjordane. Ta kontakt med Inger Handegård, tlf: 918 35 324, for meir informasjon.
 


Instruktørar: 
Inger Handegård på tlf 57 68 12 62, E-post kennel@desperado.no  
Mona Nyløy tlf 57 68 62 57, E-post mona@smedhaugen.com  
 


Har du lyst å verta instruktør?
Instruktørutdanninga til Norsk Kennel Klub er delt opp i tre trinn: I, II og III. Alle må starta på trinn I. Trinn I er felles uansett kva spesialområde du vil utdanna deg vidare i. Trinn I instruktørane held grunnkurs og kvelpekurs for alle rasar.

For å verta instruktør er det krav om at du må ha oppnådd ein viss premiering på prøve med eigen hund, du må ha bestått teorikurs og eksamen og du må ha fungert som hjelpeinstruktør på kurs. Etter bestått teorikurs og eksamen har du maks eit år på deg for å klara krava med eigen hund. Klarar du ikkje dette må du ta eksamen opp att på nytt.

Dersom du kan tenkja deg å verta instruktør tek du kontakt med Inger Handegård kennel@desperado.no